| آی بی جی سرور

سرور چیست و چه کاربردی در شبکه دارد ؟

خرید سرور

با رشد فناوری IT اغلب کسب و کار ها امروزه در حال استفاده از خدمات حوزه IT هستند. نمی توان خدمات حوزه IT را از کسب و کار جدا نمود.

سرور مجازی یا VPS چیست؟ چند کاربرد مهم vps

خرید سرور مجازی

سرور مجازی یا VPS چیست؟ چند کاربرد مهم ! ویژگی های یک سرور مجازی خوب کدام است؟