ثبت شکایت | آی بی جی سر...

ثبت شکایت و انتقاد

مشتری گرامی؛ چنانچه موردی در دریافت سفارش و یا در حین روند کار برای شما به وجود آمده و یا اینکه از کیفیت خدمات ناراضی هستید، لطفاً فرمی تهیه کنید و شکایت خود را با دقت تکمیل نمایید و از طریق ایمیل زیر برای ما ارسال کنید. توجه داشته باشید برای ادامه روند مکاتبه و پیگیری تمامی اطلاعات مورد نظر را به ایمیل زیر ارسال کنید.

Complaint@ibgserver.ir